Historie a současnost trati Choceň - Broumov
  Stavba trati   Historie v datech
  Stanice a dopravny   Provoz a historie
  Současnost a výhled   Výlety v okolí trati

Současnost a budoucnost trati

Trať Choceň - Meziměstí - Broumov v současné době zajišťuje jak osobní tak i nákladní přepravu v plném rozsahu. V osobní dopravě převládá přeprava lidí do zaměstnání a škol, k výraznému nárůstu pak dochází v turistické sezóně a to jak v létě tak i v zimě. Přechod v Meziměstí odbavuje cestující do a z Polska, zejména v letních měsících je o mezinárodní přepravu velký zájem.

Nákladní doprava po svém útlumu na počátku devadesátých let opět výrazně roste. Přepravuje se zejména dřevo, uhlí, balená voda a šrot. Největší část přeprav znamená tranzit do Polska a z Polska na přechodu v Meziměstí. Denně je zde odbaveno několik nákladních vlaků v obou směrech

pkp.jpg(55 kb)

V depu Meziměstí probíhají generální opravy lokomotiv z celé České republiky.

Jednou ze zajímavostí bezesporu je přeprava vagónů na podvalnících ve stanici Meziměstí. Tento jinde již zapomenutý způsob kombinované dopravy je zde i nadále v provozu.

foto9.jpg(16 kb)

Trať je středem pozornosti železničních fotografů pro svoji krásnou polohu a ráz krajiny.

foto16.jpg(15 kb)

V současné době je několik studií o budoucnosti této trati. Za zmínku stojí zejména vybudování spojky z Náchoda do Starkoče (čímž by odpadla úvrať ve Václavicích a Starkoči) a její následná elektrifikace a zařazení do příměstské dopravní sítě Náchod - Jaroměř - Hradec Králové - Pardubice.

Jiná studie se zabývá opětovným propojením trati z Otovic do Střední Stěnavy (PKP).

Obě tyto možnosti jsou pro budoucnost Broumovska i trati Choceň - Broumov velkým přínosem.


Stránky sestavili a připravili : Jan Váňa a Petr David

Své připomínky, doplňky, názory prosím pište na

Mail4.GIF chbr@seznam.cz

Poděkování :
Na stránkách jsou použity fotografie Národního technického muzea v Praze, materiály ze soukromých sbírek (Jiří Ressl, Petr David,...), informace z knihy Luboše Čermáka : Stopy - fakta - Svědectví z historie trati Choceň - Broumov v datech a obrazech díl 1. a 2.

Všem jmenovaným i nejmenovaným velice děkujeme !!!

Jan Váňa a Petr David