Historie a současnost trati Choceň - Broumov
  Stavba trati   Historie v datech
  Stanice a dopravny   Provoz a historie
  Současnost a výhled   Výlety v okolí trati

Historie provozu

26. července 1875, den po slavnostní jízdě byl zahájen pravidelný provoz na ne zcela zhotovené trati. Provozovatelem trati byla společnost StEG, která zároveň trať vlastnila. První pravidelný jízdní řád obsahoval 2 páry osobních vlaků a 1 pár nákladních vlaků. Jízdní doba osobního vlaku tehdy činila 3 hodiny a 40 minut, vlak byl sestaven ze 4 čtyřnápravových vozů veden lokomotivou vyrobenou společností StEG ve Vídni.

V únoru 1876 byl zahájen pravidelný provoz mezi Václavicemi a Starkočí. O pět měsíců později se začalo jezdit i z Broumova ke státní hranici u Otovic. 15. května 1877 bylo dosaženo spojení z Meziměstí do tehdejšího pruského Waldenburgu. Společnost StEG očekávala na trati silný provoz, ale její předpoklad se nenaplnil. K výraznému nárůstu došlo až na počátku dvacátého století, kdy většinu přeprav tvořilo uhlí z hornoslezských dolů na severovýchod Čech a do alpských zemí.

V roce 1908 došlo k dvěma důležitým událostem v historii trati. Byla zestátněna společnost StEG a došlo k zahájení provozu na místních tratích Opočno - Dobruška a Teplice nad Metují - Trutnov. Během počátku druhého desetiletí dvacátého století byla trať z Pruska do Meziměstí postupně elektrifikována a 1. ledna 1914 se zahájil elektrický provoz v tomto úseku. Téhož roku vypukla 1. světová válka a došlo k zavedení válečného jízdního řádu.

Po ukončení této války a vzniku Československa došlo k založení Československých státníh drah jejichž součástí byla i naše trať.

nehoda.JPG(38 kb)

Roku 1929 postihly oblast kruté mrazy. Teplota dosahovala až - 39 stupňů celsia a napadlo nevídané množství sněhu, což způsobilo praskání kolejnic, přimrzání kol ke kolejnicím a následnému narušení provozu.

31. října 1930 se rozvodnila řeka Orlice a u obce Albrechtice se zřítil most. Jednalo se o největší katastrofu v dějinách trati způsobenou přírodními živly. Železničářům se podařilko po devítidenní urputné práci provoz obnovit.

Celosvětová hospodářská krize v roce 1932 zapříčinila výrazný pokles přeprav nejen na této trati. K opětnému nárůstu došlo až v roce 1935 v souvislosti s budováním těžké obranné linie poblíž Československých hranic. Velká část materiálu pro stavbu pevností (např. Dobrošov) byla přeprována po železnici.

foto10.jpg(14 kb)

Roku 1938 po vyhlášení mobilizace opět vyšel v platnost válečný jízdní řád. V témže roce po Mnichovské dohodě a následném odtržení pohraničí byla trať rozdělena mezi Žďárem nad Metují a Českou Metují hranicí. Na obsazeném území je trať přičleněna k Říšským drahám, kde setrvává až do osvobození Rudou armádou. V tomto období vlaky po našem území končily ve Žďáře nad Metují, v opačném směru z Německa jezdily až do Police nad Metují. 21. května 1945 jel z Police nad Metují zvláštní obsazovací vlak pomocí něhož byly předávány služebny našim železničářům. Bezpečnoést tohoto vlaku zajišťoval obrněný vlak "Orlík".

foto15.JPG(11 kb)

Další zajímavostí z konce 2. světové války bylo i budování spojky mezi Náchodem a Kudowou. V Bělovsi postavili dělníci pod dozorem SS dřevěný most. Rychlý sled událostí zapříčinil neuvedení trati do pravidelného provozu.

V roce 1947 bylo sneseno trakční vedení z Meziměstí ke státní hranici. Elektrický provoz byl však již zastaven o dva roky dříve. Dále došlo k úplnému zastavení provozu z Otovic do Střední Stěnavy. Během roku 1948 byly do depa Meziměstí dodány motorové vozy řady M 131.1, které byly pro tuto trtať dlouho typické a zajišťovaly zde provoz až do počátku osmdesátých let

V roce 1965 byl zahájen elektrický provoz v úseku trati Choceň - Týniště nad Orlicí, což mělo za následek pozměnění tras osobních vlaků. Z dřívějšího ramene Choceň - Meziměstí jezdí vlaky z Chocně do Hradce Králové. Z Meziměstí pak do Týniště a Letohradu.

4.3.-8.3.1974 udeřily na celou oblast Broumovska kruté mrazy s přívaly sněhu, došlo k zavátí trati a následnému přerušení provozu. Na odstranění kalamity se mimo železničářů podílelo i vojsko.

foto13.jpg(11 kb)

V roce 1988 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce depa v Meziměstí a jeho modernizace.

V roce 1992 byla dána do provozu nová přeložka trati Václavice - Starkoč, budovaná z důvodu stavby rychlostní silnice z České Skalice do Náchoda.

Po dlouhém jednání železničních správ ČD a PKP je dne 23.5.1993 slavnostně zahájena osobní doprava z Meziměstí do polského Walbrzychu, na počátku dopravu zajišťovalo DKV Meziměstí motorovými vozy řady 810, 2.6.1996 převedeno zajištění provozu pod PKP.

foto11.jpg(10 kb) V roce 1997 zasáhly větší část České republiky nevídané povodně, v úseku Meziměstí - Broumov byl pouze na 1 noc přerušen provoz, jinak byla trať po celou dobu sjízdná a zajišťovala na přechodu Meziměstí - Mieroszow (PKP) většinu náhradního spojení ČR a Polska. V tuto dobu se odbavovaly v Meziměstí i vlaky kategorie EC (eurocity) a IC (intercity).

V roce 1998 zasáhly povodně ve Východních čechách i tuto trať. Byl stržen most mezi Opočněm a Bohuslavicemi, tento úsek byl několik dní nesjízdný a osobní i nákladní doprava byla odkloněna z Václavic přes Starkoč a Jaroměř.

V roce 2000 došlo ke kompletní radiofikaci trati systémem TRS (traťový radiový systém) v úseku Týniště nad Orlicí - Meziměstí.


Stránky sestavili a připravili : Jan Váňa a Petr David

Své připomínky, doplňky, názory prosím pište na

Mail4.GIF chbr@seznam.cz

Poděkování :
Na stránkách jsou použity fotografie Národního technického muzea v Praze, materiály ze soukromých sbírek (Jiří Ressl, Petr David,...), informace z knihy Luboše Čermáka : Stopy - fakta - Svědectví z historie trati Choceň - Broumov v datech a obrazech díl 1. a 2.

Všem jmenovaným i nejmenovaným velice děkujeme !!!

Jan Váňa a Petr David