Historie a současnost trati
Choceň - Broumov

Gratuluji, jste právě  49646   návštěvníkem této stránky

  Stavba trati   Historie v datech
  Stanice a dopravny   Provoz a historie
  Současnost a výhled   Výlety v okolí trati

Než vyjel první vlak

Počátkem druhé poloviny 19. století se objevují první myšlenky na stavbu trati, která měla spojovat sever Evropy od Baltského moře s jihem Rakousko - Uherska (ZOBRAZ MAPU), tím umožnit dopravní obsluhu místnímu již existujícímu průmyslu a pomoci rozvoji nových center.
Tuto myšlenku podporovala zejména vláda Pruská, zatím co vídeňští představitelé se k projektům stavěli odmítavě a realizaci odkládali na neurčito. Nedostatečně vybudovaná železniční síť v mocnářství byla i jednou z příčin porážky Rakousko - Uherska ve válce s Pruskem roku 1866.
Vítězné Prusko se vrátilo k původní myšlence stavby trati a vzneslo své požadavky u vídeňské vlády. Nic tedy již nebránilo tomu, aby zájemci o koncesi mohli předložit své projekty. Mezi hlavní uchazeče o získání koncese patřily tyto společnosti :
Jelikož společnost StEG byla finančně silnější, měla zkušenosti se stavbou tratí a spojila se s Pruskou BSFEG v konkurenčním boji s konsorciem podnikatelů zvítězila a získala 14.9.1872 koncesi ke stavbě trati Choceň - Meziměstí, Meziměstí - st. hranice u Starostína, Meziměstí - st. hranice u Otovic a Václavice - Starkoč.

Trať měla splňovat následující parametry :

foto4.JPG(11 kb)

Vybavení trati :

navestidla.JPG(5 kb) zamek.JPG(8 kb)

Vlastním provedením stavby byla pověřena vídeňská stavební společnost Hügel & Sager. Ředitelem a duší stavby pověřeným společností StEG byl August de Serres. Na této trati se s velkým důrazem využilo typizace budov podle architekta Viléma Flatticha. Tento člověk vypracoval typy strážních domků, vodáren, skladišť, záchodů a především staničních budov. Navrhnul budovu IV. kategorie ze které přidáním postranních křídel vznikla budova II. a III. kategorie.

foto20.JPG(29 kb)

Vodárna používaná na trati Choceň - Broumov

Z různých důvodů nebyly typizovány následující budovy :

foto19.JPG(6 kb)

2. května 1873 se začalo stavět v úseku z Chocně do Bohdašína, 19. prosince 1873 pak dále z Bohdašína k Broumovu. Trať procházela velmi náročným terénem. Stavitelům se postavily do cesty bažiny mezi Borohrádkem a Týništěm nad Orlicí a kopcovitý terén z Nového Města nad Metují až do Meziměstí. Mezi nejnáročnější stavby bezesporu patřil most u Nového Města nad Metují a 289m dlouhý dvoukolejný tunel v Polici nad Metují (stavba probíhala 21 měsíců).
Náspy se tvořily způsobem tzv. "ztraceného lešení". Nejprve se spolu s mosty postavilo dřevěné lešení, potom se ze zářezů vytěžil kámen, který se úzkorozchodnou železnicí dopravil na dané místo a lešení se jím zasypalo.

foto23.jpg(31 kb)

Pro velkou část budov se neprováděly výkopy - začínaly se stavět přímo na úrovni terénu, sklepní prostory se dokola zasypaly zeminou.
Zkušební jízdy po ne zcela zhotovené trati se konaly v době mezi 2.-16.7.1875, slavnostní jízda prvního vlaku se uskutečnila 25.7.1875 (Zobraz foto) , v Meziměstí se jezdilo ještě po provizoriu. Jízdy se zúčastnil ředitel stavby August de Serres. Tento ředitel nepozval na slavnost nikoho z vídeňských úřadů a veškeré projevy v obcích, kde převažovalo české obyvatelstvo přednášel v češtině. Tento akt národní hrdosti způsobil jeho odvolání z funkce. Pravidelný provoz by zahájen o den později.
Náklady na stavbu činilly necelých 16 miliónů zlatých a vyžádala si 10 lidských životů.

Stránky sestavili a připravili : Jan Váňa a Petr David

Své připomínky, doplňky, názory prosím pište na

Mail4.GIF chbr@seznam.cz

Poděkování :
Na stránkách jsou použity fotografie Národního technického muzea v Praze, materiály ze soukromých sbírek (Jiří Ressl, Petr David,...), informace z knihy Luboše Čermáka : Stopy - fakta - Svědectví z historie trati Choceň - Broumov v datech a obrazech díl 1. a 2.

Všem jmenovaným i nejmenovaným velice děkujeme !!!

Jan Váňa a Petr David     

seznam.cz redbox.cz