Historie a současnost trati Choceň - Broumov
  Stavba trati   Historie v datech
  Stanice a dopravny   Provoz a historie
  Současnost a výhled   Výlety v okolí trati

Historie v datech

1866 Válka Prusko-Rakouská - vítězné Prusko požaduje nové evropské mezistátní železniční spojnice.
1866 - 1869 Několik uchazečů usiluje o získání koncese pro stavbu trati na území dnešních Východních Čech. Mezi nimi je konsorcium průmyslníků a vlivných osobností do něhož patřili i kníže Kinský, hrabě Colloredo-Mansfeld, továrník Schroll, knihtiskař Bohm a obchodník Hloušek. Dalším zájemcem byla Společnost státní dráhy (dále pouze StEG - Staats Eisenbahn Gesellschaft).
1871 Společnost StEG se spojila s pruskou BSFEG a předložila komisi výhodný projekt.
1872 Společnost StEG obdržela koncesi pro stavbu trati Choceň - Meziměstí, Meziměstí - st. hranice u Starostína, Meziměstí - st. hranice u Otovic a Václavice - Starkoč.
1873 Zadání stavby bylo svěřeno vídeňské stavební firmě Hügel & Sager
2.5.1873 Zahájení stavby na prvním úseku z Chocně do Bohdašína.
19.12.1873 Zahájení stavby na druhém úseku z Bohdašína k Broumovu
1874 Schválen způsob zaústění trati do stanice Meziměstí ve tvaru ojedinělého trianglu (dodnes plně funkční).
25.7.1875 Uskutečněna první slavnostní jízda vlaku vedeného ředitelem prací Augustem de Serresem z Chocně do Broumova.
26.7.1875 Zahájení pravidelného provozu na trati Choceň - Broumov ( v Meziměstí se jezdilo po provizoriu )
1.2.1876 Zahájena doprava mezi Václavicemi a Starkočí.
1877 Dosaženo spojení se sousedním Pruskem.
1900 Podstatný nárůst dopravy
1.1.1908 Zestátnění společnosti StEG ( trať je vedena společností KkStB - Kaiserlich - Königlische österrichise Staatsbahnen).
1908 Zahájení provozu na tratích Opočno - Dobruška a Trutnov - Teplice nad Metují
1914 Zahájení elektrického provozu z Pruska do Meziměstí ( 15 kV, 16 a 2/3 Hz).
Vypuknutí první světové války - zaveden válečný jízdní řád.
1918 Vznik Československé republiky a v návaznosti Československých státních drah - ČSD. Trať Choceň - Broumov spadá pod ředitelství v Hradci Králové.
1932 Omezování dopravy v důsledku hospodářské krize.
1935 Budování obranné linie - vzrůst nákladní dopravy pro potřeby stavby pevností.
1938 Vyhlášení mobilizace, zavedení válečného jízdního řádu.
Mnichovská dohoda - trať rozdělena hranicí mezi Žďárem nad Metují a Českou Metují. Na našem území vznikají Českomoravské dráhy - ČMD, na obsazeném území provozují dopravu Říšské dráhy - DR
1945 Budování trati mezi Náchodem a stanicí Kudowa Zdroj. Pro rychlý vývoj událostí provoz nezahájen.
21.5.1945 Obsazování trati zvláštním vlakem a pancéřovým vlakem Orlík od Police nad Metují k Broumovu.
1947 Sneseno trakční vedení z Meziměstí ke státní hranici.
1965 V úseku Choceň - Týniště nad Orlicí zahájen elektrický provoz ( 3 kV ss).
1974 Postupné nahrazování parní trakce dieselovými lokomotivami.
1980 Ukončení parní trakce u ČSD ( do Meziměstí však stále ještě jezdí parní lokomotivy PKP).
1993 Rozpad Československa - na území ČR vznikají České dráhy.
23.5.1993 Zahájení osobní dopravy Meziměstí - PKP Walbrzych (provozují ČD).
1997 O velkých povodních doprava na přechodu ČD - PKP v Meziměstí zůstává jako jedna z mála funkční. Na krátkou dobu zastavena doprava Meziměstí - Broumov.
1998 Povodně v oblasti pod Orlickými horami, stržen most u Opočna, provoz po několika dnech plně obnoven.
2000 Trať radiofikována z Chocně do Meziměstí.

Stránky sestavili a připravili : Jan Váňa a Petr David

Své připomínky, doplňky, názory prosím pište na

Mail4.GIF chbr@seznam.cz

Poděkování :
Na stránkách jsou použity fotografie Národního technického muzea v Praze, materiály ze soukromých sbírek (Jiří Ressl, Petr David,...), informace z knihy Luboše Čermáka : Stopy - fakta - Svědectví z historie trati Choceň - Broumov v datech a obrazech díl 1. a 2.

Všem jmenovaným i nejmenovaným velice děkujeme !!!

Jan Váňa a Petr David