JÝzdnÝ °ßd prvnÝho slavnostnÝho vlaku

JÝzdnÝ °ßd slavnostnÝho vlaku p°i otev°enÝ trati